Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1. Rekisterin nimi

Espoon elokuvajuhlat ry:n uutiskirjerekisteri

2. Rekisterinpitäjä 

Espoon elokuvajuhlat ry, y-tunnus 1538249-4 
PL 95, 02101 Espoo 
office(at)espoocine.fi, +358 (0)9 466 599

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö 

Toiminnanjohtaja Mia Vainikainen, mia.vainikainen(at)espoocine.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Tämän henkilötietorekisteri on Espoo Ciné -elokuvajuhlien uutiskirjeen tilaajarekisteri. Uutiskirjeellä Espoo Ciné kertoo tilaajille festivaalin tapahtumista.

5. Rekisterin tietosisältö

Espoon Cinén uutiskirjeen tilaajarekisteri sisältää tilaajien sähköpostiosoitteet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen säilyttäminen

Rekisterin tiedot kertyvät rekisteröidyiltä itseltään. 

Tietoja säilytetään uutiskirjerekisterissä kunnes rekisteröity itse ilmoittaa haluavansa tietonsa pois uutiskirjerekisterilistalta tai kunnes huomataan tietojen paikkansapitämättömyys / vanhentuminen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. 

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaan lupaa.

9. Rekisterin suojaus 

Rekisteri on ATK-muodossa. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla.

10. Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus 

– Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa, sekä oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen.
– Käyttäjällä on oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen.
– Käyttäjällä on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi ja oikeus peruuttaa suostumus.
– Käyttäjä voi pyytää profilointikieltoa, jolloin hänen tietojaan ei voi käyttää suoramarkkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen. 

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa tallennetut tietonsa, tai vaatia niihin täydennystä/korjausta tai 
pyytää tietojensa poistamista rekisteristä, pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli käyttäjä katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti. 

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
sähköposti: tietosuoja@om.fi
puhelin: 029 56 66 700

12. Muutokset rekisteriselosteeseen
Voimme ajoittain muuttaa tätä rekisteriselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsääsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoitamme käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen

24.5.2018